Jindřichův Hradec zmodernizuje čistírnu

5. 10. 2023
Město v září zahájí modernizaci městské čistírny odpadních vod (ČOV). Náklady na projekt, který je rozdělen do dvou etap, činí přibližně půl miliardy korun. První etapa, která začne v září, potrvá dvacet měsíců a bude stát více než 237 milionů korun. U ČOV je nutné výrazně posílit kapacitu aeračního zařízení ke snížení produkce amoniakálního dusíku. Zpřísnění limitu pro celkový fosfor tak prakticky znamená dostavbu terciárního stupně pro srážení fosforu s následnou separací vysrážených látek. Projekt počítá s postupnou výměnou téměř všech technologií čističky. Město chce získat evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí.