Kokory mají novou kanalizaci

6. 11. 2020
Přes 150 milionů korun stála stavba nové kanalizace a čistírny odpadních vod v Kokorách. Stoková síť i s čističkou už jsou v provozu. Odpadní vody se dříve řešily různě. Lidé měli doma žumpy, septiky, někteří vypouštěli splašky do říčky Olešnice, což se tady povolovalo v osmdesátých i devadesátých letech. Novostavby nebo rekonstruované domy disponovaly vlastními čistírnami odpadních vod. Nová kanalizace pomůže životnímu prostředí. Kanalizace v Kokorách byla navržena jako gravitační, část je řešena tlakovým způsobem. K budově čističky patří ještě čtyři přečerpávací stanice. Součástí technologie čistírny je i takzvaná dosazovací nádrž a dehydrátor na odkalování.