Krajské budovy v Ohrazenicích prokouknou

23. 04. 2020
Pardubický kraj se snaží dát do pořádku areál v Ohrazenicích, který mu připadl po zrušení chemického učiliště a internátu Synthesie Semtín. Nyní slouží příspěvkovým organizacím kraje v oblasti kultury pro depozitární účely. Radní kraje vybrali firmu na realizaci úspor energie na dvou starších budovách v areálu. Projekt spolufinancovaný Operačním programem Životní prostředí umožní vyměnit okna a dveře a provést kontaktní zateplení stěn a střechy u dvou budov a odvlhčení jejich sklepů. Jednu budovu využívá pro své potřeby také Východočeské muzeum. Druhá budova slouží jako depozitář Krajské knihovně v Pardubicích.