Kroměříž bude chytat dešťovku

11. 09. 2023
Kroměřížská radnice nechala zpracovat investiční záměr na využívání dešťové vody v budovách města. Budovy města byly podle vhodnosti k získávání dešťové vody rozděleny do tří kategorií. Mezi těmi, u nichž by to bylo technicky možné, jsou Městský útulek Čápka, Základní škola Zámoraví a Mateřské školy Spáčilova, Mánesova, Kollárova a Gorkého. Další kategorií jsou budovy, které by byly využitelné částečně, například bytové domy nebo domovy Barborka a Strom života. Poslední skupinu tvoří objekty, které není možné pro projekt využít, a to většinou z důvodu kolize s inženýrskými sítěmi nebo tu není možné umístit nádrž na vodu. Město bude usilovat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.