Kudlanky se rozšiřují

27. 10. 2020
Už i na Kokořínsku se můžete potkat s kudlankou nábožnou. Tento zajímavý a atraktivní rovnokřídlý hmyz se již řadu let šíří z jižní Moravy do teplejších oblastí země. Například v Polabí je pravidelně pozorován již přes deset let. V roce 2019 byla kudlanka poprvé nalezena při kosení stepní loučky v PP Na Oboře u jižní hranice CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. V letošním roce tam byla pozorována opět a několik dalších jedinců bylo nově spatřeno také v severní části CHKO v lokalitě bývalé tankové střelnice Vrchbělá. Navzdory její velikosti ji lze až překvapivě snadno přehlédnout. Když se zrovna nepohybuje, snadno svým tvarem a zbarvením splyne s okolní trávou. Lze tak předpokládat, že se zde vyskytuje již na mnohem více lokalitách.