Kuňka se vrátila na Vetelské rybníky

11. 08. 2021
Evropsky významná lokalita Vetelské rybníky v CHKO Žďárské vrchy byla dlouhou dobu bez charakteristického žabího hlasu. Kuňka ohnivá, drobná žabka s nápadným oranžovým bříškem a typickým hlasem, bohužel před lety na celé Vysočině plošně vymizela. AOPK ČR se podařilo rozklíčovat příčiny jejího vymizení a přijmout nápravná opatření. S městem Žďár nad Sázavou byla dohodnuta úprava rybářského hospodaření. Jeden rybník v soustavě vždy zůstává bez rybí obsádky a jeden slouží pro odchov plůdku. Bylo zde vybudováno několik tůní a byly odstraněny dřeviny v okolí rybníka Návesník, aby tůně a mělké příbřežní partie rybníka zůstaly osluněné. Kuňka se na lokalitu vrátila a během posledních několika let opět osídlila všechny rybníky v soustavě.