Lesy ČR obnovily mokřad na Hodonínsku

1. 07. 2020
Velký mokřad o rozloze více než jednoho hektaru obnovily na Hodonínsku Lesy České republiky. V sousedství mokřadu je náhon s rybami, který byl oddělen novou hrází. Hladina vody se tedy nedá záměrně regulovat a ovlivní ji pouze přírodní podmínky. V rámci projektu se také odtěžilo asi 13 tisíc metrů krychlových sedimentu usazeného na dně mokřadu. Tento ryze přírodní biotop zadrží vodu v krajině a slouží rostlinám i živočichům. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Životní prostředí.