Litvínov dostal dotaci na Citadelu

31. 05. 2020
Na konci roku 2017 podalo město Litvínov žádost o dotaci v rámci 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí na projekt Modernizace vzduchotechniky objektu Citadely. V polovině dubna obdrželo město Litvínov rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládané celkové náklady projektu činí 12 789 309 korun. Maximální výše poskytnuté dotace z částky způsobilých výdajů je 8 797 091 korun. Projekt zlepší vnitřní pracovní prostředí a zároveň uspoří tepelnou energii.