Město a nemocnice vytvoří energetické společenství

8. 03. 2024
Společný projekt města Jindřichův Hradec a Nemocnice Jindřichův Hradec „Vznik energetického společenství Jindřichův Hradec“ se uchází o získání dotace z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy. Základní motivací vzniku energetického společenství je snižování energetické náročnosti a snížení nákladů na energie, přičemž se počítá s dosud nevyužitým potenciálem ve výrobě energie z obnovitelných zdrojů. Jedním z hlavních cílů je pak zvýšení energetické nezávislosti města. V případě vytvoření pilotního příkladu komunitní energetiky by mohli ostatní zájemci čerpat zkušenosti a inspiraci pro své projektové záměry.