Město realizovalo projekt Udržitelná energetika a klima v Táboře

13. 01. 2022
Město Tábor nechalo zpracovat Akční plán pro udržitelnou energetiku a klima (SECAP) s předpokladem celkových ročních úspor energie za celé město ve výši 1800 MWh. Současně byla navržena adaptační opatření na změnu klimatu, zorganizováno šest místních dnů pro klima a energii a osloveno více než 500 účastníků. Realizace tohoto projektu přispěje k podpoře udržitelného rozvoje obcí a krajů, zlepšení kvality životního prostředí a kvality života obyvatel a k dosažení klimaticko-energetických závazků prostřednictvím zapojení měst a obcí České republiky do iniciativy Pakt starostů a primátorů pro klima a energii. Projekt byl spolufinancován z Národního programu Životní prostředí.