Mnichovo Hradiště připravuje modernizaci sportovní haly

21. 02. 2024
Rada města schválila zadání pro zpracování studie snížení energetické náročnosti a modernizace sportovní haly BIOS v Mnichově Hradišti. Tento sportovní areál, hojně využívaný jak základní školou, tak místními sportovními oddíly, by se tak měl výhledově dočkat zvelebení. Studii po jejím vypracování město využije při žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Cílem je získat finanční prostředky na energeticky úsporná opatření. Spolu se snížením energetické náročnosti klade město důraz i na obnovu dožilých konstrukcí a sítí či na možnost celoročního užívání sportovní haly.