Na čtyřiadvacet druhů vzácných brouků potvrdil průzkum ve Skalním potoce

22. 06. 2021
Nejvýznamnějším z nich je bezesporu roháček jedlový. Tento pralesní druh s velmi specifickými nároky na prostředí byl v Jeseníkách nezvěstný více než jedno století, ale v posledních letech se jeho výskyt podařilo potvrdit hned na čtyřech lokalitách. „Díky evropskému projektu zaměřenému na mapování druhů v chráněných územích se naše znalosti o výskytu některých skupin značně rozšiřují. Ukazuje se, že jednou z nezbytných podmínek pro zachování zdejší přírody je úzká spolupráce vlastníka, ochrany přírody a vědců. Ta je zde nastavena velmi dobře,“ komentuje situaci Miroslav Havira z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.