Nový Bor zmodernizuje varovný systém

3. 03. 2020
Modernizaci varovného a informačního systému chystá Nový Bor. Na jeho rozšíření město získalo evropskou dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Nový systém pokryje celý katastr města a jeho části. Město už varovný systém má, ale teď ho rozšíří. K dosavadním šesti desítkám hlásičů jich přibyde další dvě stě. Současně s tím získá město i digitální povodňový plán, pořídí si elektrocentrálu pro náhradní zajištění dodávky elektřiny pro krizové situace. Systém by měl umožnit varovat obyvatele nejen před záplavami, ale třeba i před požáry, úniky nebezpečných látek, znečištěním ovzduší či narušením dodávek pitné vody nebo elektřiny.