Obnovuje se bezlesí na Kolvíně

29. 03. 2024
Zarostlé, neprostupné a zanedbané plochy se po kácení otvírají pro mizející druhy rostlin a živočichů extenzivně udržovaných ploch bezlesí. Bezlesí vytvořená lidmi v místech bývalých vesnic jsou v Brdech jedním z důležitých stanovišť pro vzácné druhy rostlin i živočichů. Je nutné zabránit tomu, aby se otevřená krajina změnila v les. Plocha bývalých políček a luk u zaniklé obce a později plocha bývalé střelnice je cenná druhovou pestrostí, která zarůstáním mizí a střídá ji společenstvo lesa. To je v tomto případě nežádoucí. Toto opatření je podpořeno z Národního plánu obnovy.