Opraví stezku na Svatý kopeček

26. 07. 2023
Svatý kopeček v Mikulově je nejnavštěvovanější rezervací v CHKO Pálava a ročně na něj zavítá asi 200 tisíc návštěvníků. Právě stále zvyšující se zatížení stezky způsobilo zhoršení jejího povrchu, takže stezka je rok od roku hůře schůdná. Většina z návštěvníků vystoupí na vrchol z města po křížové cestě. „Chtěli bychom připravit projekt komplexní opravy stezky formou, která by byla trvalá, odolala vysokému zatížení a zároveň byla v souladu s charakterem území. Abychom vybrali vhodnou technologii, potřebujeme si práci otestovat na modelových úsecích,“ uvedl Jiří Kmet z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, která o přírodní rezervaci pečuje.