Ornitologové zvýší povědomí o ohrožených druzích

4. 12. 2021
Česká společnost ornitologická připravila vzdělávací projekt zaměřený na zvýšení povědomí veřejnosti o jedenácti ohrožených druzích, se kterými se setkáváme v lidských sídlech. Mezi cílové druhy patří například čáp bílý, netopýr dlouhouchý, sova pálená či kavka. Cílem projektu podpořeného z Norských fondů je napomoci poklidnému soužití a motivace veřejnosti k aktivní ochraně okřídlených obyvatel našich měst a obcí. Součástí projektu bude natočení série krátkých filmů, vytvoření populárně naučných publikací, příprava seminářů a workshopů pro širokou veřejnost i online kampaň.