Ostrava-Jih buduje zásobníky na dešťovku u škol

12. 07. 2023
Situace ohledně probíhající změny klimatu a s ní související boj proti suchu se dotýká rovněž zastavěných území, tedy měst a obcí, Ostravu-Jih nevyjímaje. První projekt, jehož cílem je zlepšit hospodaření se srážkovou vodou na území tohoto městského obvodu, se týká instalace podzemních zásobníků na dešťovou vodu. V rámci projektu budou pořízeny a instalovány podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod u patnácti mateřských a základních škol v městském obvodu Ostrava-Jih. Zachycená voda bude využita na zálivku ve školních zahradách. Část nákladů bude hrazena dotací z Národního plánu obnovy.