Ostrava ozelení dvě městské části

23. 11. 2021
Statutární město Ostrava ozelení z prostředků Norských fondů městské části Radvanice a Bartovice. Díky zeleni se nejen zvýší klimatická odolnost, ale rovněž zachytí více škodlivin v lokalitách, které patří mezi místa s nejhorší kvalitou ovzduší v České republice. Tento stav je způsoben kumulací průmyslových zdrojů v okolí, lokálním vytápěním, dopravou i terénem, který svým tvarem údolí napomáhá ke koncentraci škodlivin v místním ovzduší. V rámci projektu dojde na sedmi vybraných lokalitách například k výsadbě nových dřevin, budování květinových záhonů či realizaci sanačních zásahů na stávající zeleni.