Osvětový projekt přiblíží život lososů

15. 02. 2022
Spolek Nemeleme z Rapotína se v nadcházejícím roce a půl bude věnovat osvětovému projektu s názvem Losos a lososovité ryby v našich řekách – od historie po současnost. Tento projekt byl vybrán k podpoře z výzvy Reine, financované z Norských fondů. Cílem je zvýšit povědomí odborné i široké veřejnosti o problematice lososovitých ryb v Česku. V rámci projektu vznikne obrazový materiál ve spolupráci s týmem České televize. Spolek bude také úzce spolupracovat s Českým rybářským svazem a norským partnerem.