Pardubice zefektivnily chráněnou budovu školy

28. 11. 2023
Po několika měsících skončila oprava významné pardubické budovy: střední školy navržené architektem Ladislavem Machoněm. „Jde o památkově chráněnou budovu, která byla postavena před téměř sto lety, takže jsme nemohli řešit kompletní renovaci fasády, ale pouze některých částí. Stejně tak byl zateplen strop tělocvičny, obvodové zdi, podlaha půdy nebo střechy. Součástí bylo také zajištění odvlhčení, zateplení a výměna oken se žaluziemi. Díky tomu se konečně nebude prohánět vítr z netěsnících starých oken po chodbách a třídách. Došlo také k modernizaci střechy, okapů a hromosvodů. Celkové náklady činí 66 milionů korun, z toho jsme necelých 20 milionů korun získali z evropského Operačního programu Životní prostředí,“ sdělil náměstek hejtmana Roman Línek.