Pilotní farma se zaměří na udržitelnost

14. 09. 2022
Největší z projektů výzvy Rago Norských fondů připravila Česká zemědělská univerzita v Praze. Cílem projektu je realizace vybraných inovačních opatření na pilotním území farmy Amálie. Tato opatření jsou vyvíjena v rámci konceptu Chytrá krajina. Realizován bude soubor opatření zaměřených například na minimalizaci eroze zemědělské půdy, management vodních zdrojů zohledňující klimatickou změnu, podporu zastoupení dřevin v zemědělsky využívané krajině a další. Předložený projekt rozšiřuje v současné době prováděná inovační opatření na pilotní farmě Amálie. Partnerem projektu je Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.