Plzeň chce zelené střechy na škole

17. 03. 2022
Město Plzeň podá žádost o dotaci na zelenou střechu pro základní školu do výzvy Národního programu Životní prostředí. Zastupitelé města schválili přípravu a následné podání žádosti o dotaci. Instalací zelené střechy se zlepší mikroklima střešního pláště budovy, zvýší se tepelný odpor střešní konstrukce, eliminují se teplotní rozdíly střešní konstrukce, zvýší se životnost konstrukce, zvýší se vlhkost okolního vzduchu a zlepší se mikroklima v okolí střechy, zadrží se část dešťových vod ve vegetačním souvrství zelené střechy a zpomalí se odtok dešťových vod do jednotné kanalizační stokové sítě, zvětší se plochy pro flóru a hmyz, napomůže se zlepšení čistoty ovzduší zachycováním prachových částic a ochrání se hydroizolace střechy budovy.