Praha 21 obnoví vozový park

25. 03. 2022
Městská část Praha 21 dotaci požádala o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí na obnovu svého vozového parku. S pomocí milionové dotace pořídila čtyři osobní elektromobily. Za auta radnice zaplatila celkem 3,5 milionu korun, k tomu ještě využila peníze od hlavního města Prahy. Po mnoha letech se podařilo pořídit a obnovit vozový park, který byl za hranicí životnosti a nesl velké náklady na provoz, a to zejména kvůli častému servisu a údržbě. Pořízením nových elektromobilů dojde k úspoře pohonných hmot, dálničních poplatků a servisních nákladů a v neposlední řadě k výraznému příspěvku k čistotě ovzduší.