Praha připravuje park Soutok

20. 04. 2022
Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR) pracuje ve spolupráci s The Europarc Federation a Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo na přípravě příměstského parku Soutok, který se nachází v záplavovém území kolem soutoku Vltavy a Berounky. Vedle romantických míst s meandrující řekou zde najdeme zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, golfové hřiště, logistické areály či mokřadní a vodní plochy. Území trpí nadměrnou fragmentací. Hrozí, že necitlivé zásahy povedou k přímé devastaci krajiny. Příměstský park je v Evropě osvědčený manažerský nástroj, který prostřednictvím koordinované správy založené na dohodě místních aktérů zajišťuje vyvážený rozvoj území jako celku. Příměstský park Soutok by měl plnit funkci ochrany před suchem či povodněmi. Nezastavěné příměstské krajině dá šanci, aby se stala součástí života místních obyvatel i všech Pražanů. Příprava je podpořena z Norských fondů.