Přeštice rozšířily vodojem

27. 09. 2021
Přeštice dokončují rozšíření kapacity nadzemního vodojemu o polovinu. Vodojem bude mít kapacitu zvýšenou z dosavadních 800 metrů krychlových na 1200 metrů krychlových. Část nákladů obec zaplatí z dotace z Operačního programu Životní prostředí, kterou se městu podařilo získat. Vodojem zásobuje vodou celé město i sousední Dolní Lukavici. Díky zvětšené kapacitě je možné pokračovat na přípravě projektů na vodovody do dalších městských částí, ve kterých mají místní obyvatelé problémy s dodávkami pitné vody.