Prostějov bude mít nový varovný systém

17. 04. 2023
Prostějov zmodernizuje varovný systém. Půjde o komplexní vybudování digitalizovaného varovného a informačního systému obyvatelstva. Zahrnovat bude jak dodávku technologií, tak samotné vybudování plně digitalizovaného varovného informačního systému a monitorovacího systému na území statutárního města Prostějov. Město systém potřebuje, aby mohlo včas a bez jakéhokoliv prodlení upozornit občany na případné nebezpečí. Pro vybudování nového varovného systému budou v maximální možné míře využity prvky stávajícího systému, který bude rozšířen, modernizován a kompletně digitalizován. Projekt bude financován z prostředků města Prostějova a spolufinancován z dotace Operačního programu Životní prostředí.