Prostějov upravil veřejné prostranství

1. 05. 2023
Město Prostějov upravilo veřejné prostranství u bývalé základní školy v Husově ulici. Pomocí nové dešťové kanalizace byly odvedeny srážkové vody ze střechy budovy bývalé základní školy a přilehlých zpevněných ploch do objektů akumulace a vsaků na přilehlých pozemcích na veřejném prostranství před budovou. Současně došlo i k úpravě zeleně, pořízení mobiliáře včetně dřevěné pergoly a pořízení závlahového systému pro trávník. Prostor bude mimo jiné sloužit středoškolským studentům či zaměstnancům divadla. Na úpravu prostranství získala radnice peníze z Národního programu Životní prostředí v rámci Národního plánu obnovy.