Radostná pořídí nový zdroj vody

29. 09. 2023
V Radostné pod Kozákovem si pořadí nový zdroj vody. „Obci se podařilo v rámci výzvy Národního programu Životní prostředí získat dotaci na projekt výstavby nového zdroje vody a Liberecký kraj ho podpoří 10 procenty. Akce zahrnuje například vybudování sběrné studny a jímacího zářezu, které budou napojeny na nově zbudovaný vodojem potrubím o délce 95 metrů,“ uvedl Václav Židek, člen rady kraje pro resort životního prostředí a zemědělství. Radní Libereckého kraje odsouhlasili poskytnutí individuální dotace obci Radostná pod Kozákovem, obec obdrží na projekt od kraje 10 procent výdajů.