Revize standardu k likvidaci vybraných invazních druhů rostlin

7. 06. 2023
Aktualizace reaguje na změnu legislativy a na nové poznatky v zásadách regulace. Doplnil se také seznam dotčených druhů. První verze standardu SPPK D02 007 – Likvidace vybraných invazních druhů rostlin byla publikována už v roce 2015. Aktualizace reaguje na změnu národní legislativy, konkrétně na novelizační zákon č. 364/2021 Sb., kterým došlo k začlenění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 do českého právního řádu. Zároveň se standard doplňuje o nové poznatky v zásadách regulace a rozšiřuje se i seznam dotčených druhů. Další novinkou je detailní popis managementu pro klejichu hedvábnou. Podrobněji také standard popisuje postup cílené aplikace herbicidů.