Říčany odbahnily rybník Rozpakov, už je napuštěný. Vznikl tam nový ostrůvek

2. 04. 2021
Rozpakov je vodní nádrž na toku Říčanského potoka mezi rybníky Marvánek a Srnčí na jižním okraji města Říčany. Město jí nechalo odbahnit, zpevnit břehy, opravit hráz a provést další terénní úpravy. Ze dna bylo odvezeno odhadem osm tisíc kubíků bahna. Uprostřed rybníka nově vznikl ostrůvek s vysázenými stromy. Terénní úpravy nad rybníkem mají zamezit vodní a větrné erozi a zpětnému naplavení půdy. Bahno do rybníka přinášel přítok i deště, splavující půdu z okolních polí. Vodní erozi mají snížit výsadby různých mezí, remízků, sadů nebo louky.