Říčany zvažují pro sídliště modrozelenou infrastrukturu

8. 04. 2021
Říčany plánují revitalizovat sídliště. Město v současné době prověřuje možnosti čerpání dotací z Operačního programu Životního prostředí. Prvky hospodaření s dešťovými vodami by se uplatnily při revitalizaci. S vodou se nakládá tak, že se v území vhodně a bezpečně odvádí do míst, kde je zadržena, vsáknuta nebo postupně odpařena, čímž se zlepšuje stav zeleně a mikroklimatu v lokalitě. Takové prvky v území zpomalují celkový odtok srážek z daných lokalit, a tím snižují nápor na kanalizační síť a snižují náklady na likvidaci srážkových vod v centralizovaném systému. Pokud jsou tyto prvky spojeny s vegetačními prvky, jedná se pak o řešení modrozelené infrastruktury.