S novým sběrným dvorem v Bezdružicích pomohly evropské peníze

17. 02. 2020
Město Bezdružice má nový sběrný dvůr. Dvůr je vybaven potřebnými sběrnými nádobami na všechny druhy odpadů, které obyvatelé produkují, včetně nebezpečných odpadů. Bude sloužit občanům města i sousedních obcí, které budou mít s městem uzavřenu smlouvu o možnosti jeho využívání. Obyvatelé do něj budou moci ukládat jakýkoliv odpad, ať už objemný, vyřazená elektrická zařízení, biologický, či nebezpečný odpad. Město předpokládá, že sběrný dvůr odpadů bude využíván zdarma. Obec na vybudování dvora získala dotaci z Operačního programu Životní prostředí.