Slavičín se zazelená, ve městě přibude více než sto stromů

12. 12. 2021
Město Slavičín rozjelo revitalizaci městské zeleně. Během následujících měsíců bude vysazovat 131 stromů v nejrůznějších částech města. Doplněním dřevin dojde k zastínění přehřívaných ploch a úpravě mikroklimatu ve městě včetně vytvoření podmínek pro retenci vody. Díky výsadbě a úpravě zeleně by se měl vytvořit životní prostor pro drobné živočichy, což povede ke zvýšení biodiverzity. Stromy také zafungují jako bariéra pro snížení prašnosti. Projekt podpořený z Operačního programu Životní prostředí povede k posílení ekologické stability vytvářením nových a propojením stávajících prvků zeleně.