Svitavy chtějí odbahnit Rosničku

9. 01. 2024
Svitavy chtějí v příštích dvou letech odbahnit rybník Rosnička. Tato vodní nádrž trpí několik let přemnožením sinic a dalších vodních organismů. Rybník by se měl začít vypouštět na podzim tohoto roku. Město chce na odbahnění získat dotaci z Národního programu Životní prostředí. Podle starosty Davida Šimka jsou předpokládané náklady mezi 40 a 45 miliony korun a dotace by se mohla pohybovat okolo 35 milionů korun. Sediment by se měl odtěžit v zimě na přelomu let 2024 a 2025. Bahno, jehož množství se odhaduje na 60 000 metrů krychlových, se rozveze na 80 hektarů okolních pozemků, na něž bude uložena vrstva silná osm centimetrů. Předtím se provedou testy nezávadnosti sedimentu.