Sýčkům se nedaří, podporuje je záchranný program

1. 09. 2022
Výsledky letošní sezóny sýčků nejsou povzbudivé. Ornitologové z Ústav biologie obratlovců AV ČR a Česká společnost ornitologická spočítali pouze 62 mláďat. Populaci kriticky ohrožené sovy se zatím nedaří výrazně posílit a v Česku stále balancuje na hranici přežití. Sýček obecný u nás patří mezi kriticky ohrožené druhy s počtem zhruba posledních sto párů. Z naší dříve nejpočetnější sovy, čítající desítky tisíc párů, je nyní sova nejohroženější. Dlouhodobým hlavním důvodem, proč ubývá z české krajiny, je velkoplošné intenzivní zemědělství vedoucí ke ztrátě pestrosti krajiny. Pro sýčka je vypsán záchranný program, který je podporován z Norských fondů.