Tachov instaluje polopodzemní kontejnery

7. 02. 2024
Tachov instaluje po městě jedenáct velkoobjemových podzemních zásobníků na směsný komunální odpad a na tříděný odpad. Hotov je zatím první na sídlišti Východ. Podle města budou mít kontejnery estetické i praktické dopady. Zvýší se objem uloženého odpadu a sníží se četnost vývozů, a tudíž budou nižší náklady na svoz. Na projekt za 11 milionů korun požádalo město o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, mělo by dostat 50 % nákladů. Pokud dotace nezíská, tak je schopno dělat dvě tři „hnízda“ ročně za vlastní prostředky. S dotací vybuduje všechna najednou, uvedli zástupci města. První kontejner byl instalován v lednu v ulici Zárečná.