Technické služby ve Vsetíně využijí obnovitelné zdroje

4. 09. 2020
Energeticky soběstačný areál Technických služeb města Vsetín je třetím projektem na poli ekologických projektů ve městě. Systém úspory energie, který bude instalován v areálu, bude fungovat na bázi obnovitelné energie. Využívat se bude biologicky rozložitelný odpad, jehož zpracováním se bude vyrábět teplo a elektřina pro provoz areálu a možná i pitná voda. Místní energetický systém bude kromě biomasy využívat i energii ze slunce a větru. Získaná elektřina bude také nabíjet elektromobily uklízející město. Výstavba je naplánována na rok 2021, zkušební provoz zahájí areál v roce 2022. Projekt je podpořen dotací Státního fondu životního prostředí ČR.