U Velkého Dářka vzniká retenční nádrž a soustava tůní

23. 03. 2020
V těsné blízkosti Velkého Dářka, jež je se svojí rozlohou 206 hektarů největším rybníkem v Kraji Vysočina, vznikají nové vodní plochy. Ty mají přispět k zadržování vody v krajině i jako útočiště pro živočichy. Dominantu lokality pod silnicí I/37 u Karlova na Žďársku bude tvořit rozsáhlá retenční nádrž Velká Skalka. Zaujímat má plochu kolem deseti hektarů. Celá soustava navazuje na evropsky významnou lokalitu Dářských rašelinišť v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Hlavní desetihektarová vodní nádrž bude soukromému vlastníkovi sloužit především k chovu ryb, podle ochranářů ale podstatnou část její plochy zaberou mělké partie, které budou plynule přecházet do okolních luk. Rybník doplní tři tůně o velikosti od zhruba 300 do dvou 2 000 metrů čtverečních, ty však k chovu ryb využívány nebudou.