Uherské Hradiště zvelebí zpevněnou plochu mezi domy

27. 05. 2024
Od konce dubna do druhé poloviny srpna probíhají stavební práce v ulici Okružní v Mařaticích. Dotknou se zejména stávající zpevněné plochy mezi domy na konci ulice, kde budou vyměněny současné povrchy za vodopropustné. Bude zde vybudována komunikace, parkovací stání a odpadové hospodářství a dojde i k úpravě vjezdů a vstupů k okolním nemovitostem. Stávající plocha bude zúžena na komunikaci po obvodu a ve středu plochy budou kolmá pakovací stání a zvýšené zatravněné ostrůvky. Na zbylé části bude vybudován vjezd a vstup k okolním nemovitostem. Součástí stavby je i nové kontejnerové stání. Projekt je podpořen z dotačního programu Operační program Životní prostředí, celková cena veřejné zakázky je 4,785 milionu korun.