Ústecké muzeum se zaměří na ekosystémy Labe

18. 10. 2021
Muzeum města Ústí nad Labem připravilo ve výzvě SGS-4 Reine Norských fondů vzdělávací projekt, který se zaměřuje na zvyšování povědomí veřejnosti o stavu ekosystémů v údolí řeky Labe. Cílem projektu je poukázat na konkrétní projevy problémů životního prostředí v této lokalitě a motivovat místní obyvatele i návštěvníky k environmentálně šetrnému chování. V rámci projektu budou připraveny populárně-naučné publikace, terénní muzejní program a přednášky pro školy, výstava či série krátkých vzdělávacích filmů.