V CHKO Brdy se zadržuje více vody

28. 11. 2020
Na loukách u Dolejšího Padrťského rybníka se zlepší ekologický stav území. Agentura ochrana přírody a krajiny ČR totiž financovala  jedno z navrhovaných opatření doporučených na základě studie: Zvýšení retenční schopnosti pramenné oblasti CHKO Brdy – Klabava. Louky v okolí Padrťských rybníků  byly v minulosti nevhodně odvodněny. Byly provedeny zemní práce, které zpomalí odtok vody a vytvoří nové  biotopy pro rozmnožování obojživelníků a bezobratlých.