V Dolních Lažanech mají novou alej

3. 03. 2023
Nové stromořadí v Dolních Lažanech tvoří mimo jiné buky, javory, jasany nebo ohrožený jilm horský. V obci se rozhodli komunitně vysadit stromořadí a další zeleň, výsadba byla spolufinancována z Národního programu Životní prostředí. Vysazení osmatřiceti původních stromů české krajiny proběhlo pod dohledem ekologické neziskové organizace Čmelák. S novými stromy pomohli odborníci a prací přispěli dobrovolníci. Oblast výsadby je součástí významné rekreační zóny místních obyvatel. Navazuje na revitalizaci v okolí místního rybníčku, od kterého směřuje výsadba stromořadí do okolních polí.