V Hodoníně měří kvalitu ovzduší ve městě

19. 02. 2022
V Hodoníně na Masarykově náměstí v parčíku vedle kostela stojí nové zařízení. Jedná se o měřicí techniku, která zjišťuje kvalitu ovzduší. Byla tam umístěna v rámci projektu detailního monitoringu polycyklických aromatických uhlovodíků. Cílem projektu je zjistit podrobnější údaje o kvalitě ovzduší v celkem 120 městech a obcích Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina v průběhu dvou topných sezón v zimě 2021/2022 a 2022/2023 a jedné „netopné“ sezóny v létě 2022. Projekt zabezpečuje Centrum dopravního výzkumu a je podpořen programem Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu, financovaným z Norských fondů.