V Lubině se buduje protipovodňová hráz

21. 06. 2023
V Lubině Na Holotě začaly stavební práce. Jejich výsledkem budou dlouho očekávaná protipovodňová opatření, která zabrání pravidelnému zaplavování zdejších domů a zahrad. Lokalita Na Holotě bývá zaplavována při každém intenzivnějším či déle trvajícím dešti. Pozemky v tomto území mají vysokou hladinu podzemních vod. Aby se snížilo riziko povodní, bude na místě vybudována 484 metrů dlouhá a 0,6–1,5 metru vysoká protipovodňová hrázka se svodným příkopem a dešťovou kanalizací, která zachycené a nevsáknuté vody odvede do koryta řeky Lubiny, mimo zastavěné území. Předpokládané náklady projektu jsou kolem 12 milionů korun. Většinu potřebné částky pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí.