V Lukách nad Jihlavou plánují protipovodňová opatření

3. 10. 2022
Radnice v Lukách nad Jihlavou chce udělat v terénu řadu úprav, které pomohou chránit obec v údolí řeky Jihlavy před povodněmi a erozí půdy. Zároveň umožní lepší vsakování dešťové vody. Městys chce obnovovat meze, které byly kdysi rozorány, a vytvářet tak zvané vsakovací průlehy a suché hráze. Díky projektu přibudou další ochranná opatření k těm, která byla v Lukách nad Jihlavou provedena po velké povodni v roce 1988. Nynější úpravy se budou týkat lokalit u koupaliště a lyžařské sjezdovky. Například nad koupalištěm by měl být odbahněn a rozšířen rybník a u sjezdovky je naplánován poldr. Městys chce na úpravy využít dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Práce by měly být hotové do konce příštího roku.