V Ostravě udělají z odstavného parkoviště zeleň

1. 03. 2022
Ostrava s podporou Norských fondů připravuje revitalizaci v části obce Heřmanice. V rámci projektu dojde k úpravě plochy před místním kostelem, ze které se vlivem překotné urbanizace a rostoucího průmyslu i dopravy stalo neoficiální odstavné parkoviště. Během projektu budou nahrazeny nepropustné asfaltové povrchy, které znemožňují zasakování dešťové vody, bude vysázena lipová alej, budou připraveny nové květinové záhony i motýlí louky na přilehlém svahu a celý prostor bude uzpůsoben tak, aby opět sloužil jako místo pro komunitní život místních obyvatel.