V Pojihlaví se zlepší biodiverzita

2. 12. 2021
Pozemkový spolek Koniklec získal ve výzvě Rondane Norských fondů podporu pro rozsáhlý projekt zaměřený na zlepšení stavu ekosystémů a biodiverzity v oblasti středního Pojihlaví. Mezi plánované aktivity na čtrnácti vybraných přírodně cenných lokalitách patří například mozaikové sečení travního porostu, prořezávání náletových dřevin, budování zídek pro plazy, výsadba vysokokmenných ovocných dřevin či budování hnízdících budek pro dudka chocholatého či bělořita šedého. Partnery projektu jsou Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, Bratislavské regionálne ochranárske združenie a Pozemkový spolek Hády.