V Programu péče o krajinu uspěly projekty za 26 milionů korun

11. 06. 2024
Finance pomohly ochraně obojživelníků během jarních tahů. Dotaci získaly také projekty v místech s výskytem zvláště chráněných druhů, kde je potřeba ruční kosení nebo pastva. Příjem žádostí v podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) pro rok 2024 probíhal netradičně v listopadu a prosinci minulého roku. To umožnilo plynulé financování akcí, které je třeba provádět brzy na jaře. Všichni žadatelé nyní mají vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace a po provedení jarních prací mohou žádat o proplacení vynaložených nákladů. V podprogramu PPK B bylo podáno 424 žádostí za téměř 30,3 milionu korun. Po vyhodnocení a schválení regionálními pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR bylo podpořeno celkem 381 žádostí za cca 26 milionů korun.