V Ústí nad Labem mají nový varovný systém

7. 07. 2021
Město realizuje nový varovný a informační systém obyvatelstva a rozšiřuje digitální povodňový plán pro Ústí nad Labem a okolí. Dokončuje se montáž bezdrátových hlásičů, které jsou umisťovány na sloupy veřejného osvětlení. Celkově bude nainstalováno 681 hlásičů, 1 731 reproduktorů a jeden srážkoměr, který slouží k získávání okamžitých informací zejména o přívalových srážkách. Smyslem projektu je zajištění základního ozvučení povodňové oblasti města prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel. Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí.