Ve sběrném dvoře využijí dešťovku

30. 06. 2020
V areálu sběrného dvora v Hustopečích přibude retenční nádrž o objemu přes sto kubíků. Poslouží k zachycení dešťové vody stékající ze střech. Kapacita nádrže je spočítána tak, aby pojmula i případné přívalové srážky. Pracovníci firmy vodu následně využijí k zavlažovaní zeleně ve městě. Ročně tak město plánuje ušetřit 100 tisíc korun. Dosud voda končila v kanalizaci. Město získalo dotaci z Operačního programu Životní prostředí.